Skróty
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Przejdź do strony głównej
Włącz/wyłącz zawartośc przyjazną dla czytników ekranu
Praktyczne informacje z urzędów publicznych
Drukuj stronę

Urzędy publiczne

Tutaj znajdziesz informacje o poszczególnych urzędach państwowych, z którymi będziesz mieć styczność podczas Twojego pobytu w Norwegii ,a także dowiesz się w jaki sposób możesz się z nimi skontaktować.

 • Urząd ds. Cudzoziemców »

  Norweska administracja publiczna zajmująca się obcokrajowcami, składa się z wielu współpracujących ze sobą jednostek. Urząd ds. Cudzoziemców (UDI) (Utlendingsdirektoratet) jest centralno-wykonawczy...

 • Urząd Podatkowy »

  Urząd Podatkowy (Skatteetaten) podlega Ministerstwu Finansów (Finansdepartementet).  Urząd Podatkowy jest odpowiedzialnyza aktualny rejestr ludności oraz rzetelne naliczanie i pobór podat...

 • Urząd Celny »

  Głównym zadaniem norweskiego Urzędu Celnego jest ochrona społeczeństwa przed nielegalnym wwozem i wywozem towarów, a zadanie to spełniane jest poprzez efektywną kontrolę. Urząd Celny pobiera także ...

 • Rada ds. Ochrony Konsumentów »

  Rada ds. Ochrony Konsumentów (Forbrukerrådet) jest organizacją dbającą o dobro konsumentów w Norwegii. Rada pracuje nad uświadomieniem kupujących poprzez informacje, rady i wskazówki. Dodatkowo wsp...

 • Bank Mieszkaniowy »

  Bank Mieszkaniowy (Husbanken)  jest wykonawcą rządowej polityki mieszkaniowej i wspiera swoją pomocą gminy w pracy dla osób bezdomnych oraz tych, którzy mają problemy z wejściem na rynek miesz...

 • Urząd Transportu Drogowego »

  Urząd Transportu Drogowego jest urzędem podlegającym Ministerstwu Infrastruktury (Samferdselsdepartementet). Do jego głównych zadań należy rozwijanie i utrzymanie stabilnego, przyjaznego środowisku...

 • Urząd ds. Policji »

  Urząd ds. Policji (Politidirektoratet) podlega Ministerstu Sprawiedliwości i Policji (Justis- og politidepartementet). Głównym zadaniem urzędu jest zarządzanie, administrowanie i rozwój norweskiej ...

 • Państwowa Inspekcja Pracy »

  Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) to organ podlegający Ministerstwu Pracy (Arbeidsdepartementet). Zadaniem tego organu jest nadzór nad tym czy przedsiębiorstwa przestrzegają norweskigo Ko...

 • Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV) »

  Głównym zadaniem NAV jest działanie na rzecz tego, by więcej osób podjęło pracę lub inne sensowne zajęcie. NAV zapewnia zabezpieczenie finansowe drogą systemu zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków ro...

 • Urząd Edukacji »

  Urząd Edukacji (Utdanningsdirektoratet) jest częścią Ministerstwa Oświaty(Kunnskapsdepartementet). Urząd ten odpowiedzialny jest za nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Urząd jest o...

 • Urząd ds. Dzieci, Młodzieży oraz Rodziny »

  Urząd ds. Dzieci, Młodzieży oraz Rodziny Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) jest organem administracyjnym podlegającym Ministerstwu ds. Dzieci i Równouprawnienia (Barne- og likestillingsde...

 • Urząd ds. Integracji i Wielokulturowości »

  Urząd ds. Integracji i Wielokulturowości (IMDi) (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) jest ośrodkiem wiedzy o integracji i wielokulturowości w Norwegii oraz pracuje na ich rzecz. Urząd wspó...

Poleć znajomemu

Powiadom znajomego o tej stronie