Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har ansvar for grunnskole- og videregående opplæring i Norge. Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.

Utdanningsdirektoratets hovedoppgaver er å fremme kvalitetsutvikling, kvalitetsvurdering, analyse og dokumentasjon i grunnopplæringen, utføre forvaltningsoppgaver knyttet til grunnopplæringen, samt lede tilsynet med grunnopplæringen fra nasjonalt nivå.

Utdanningsdirektoratet har også ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet, herunder dokumentasjon og analyse av tilstanden, kvalitets- og kompetanseutvikling, tilskudds- og regelverksforvaltning, tilsynsoppgaver og veiledning.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon : 23 30 12 00

Internett : www.udir.no

E-post : post@utdanningsdirektoratet.no