Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 

Norsk utlendingsforvaltning består av flere aktører som arbeider sammen. Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningfeltet i Norge. Direktoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. UDI skal på den ene siden legge til rette for lovlig og ønsket innvandring, herunder ved å sikre beskyttelse til flyktninger, og på den annen side bidra til å hindre ulovlig og uønsket innvandring. UDI har også en rolle som sentralt fagorgan på innvandrings- og flyktningfeltet, og skal bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Klager på UDIs vedtak behandles av Utlendingsnemda (UNE), som er et politisk uavhengig organ.

UDIs hovedoppgave er å behandle søknader om ulike oppholdstillatelser i Norge. For å kunne behandle enkeltsaker på en god og effektiv måte, samarbeider UDI med politiet og utenriksstasjonene.

Kontakt med UDI:

Nettsiden

Her får du informasjon om hvordan du skal søke, om saksbehandlingstider og om saken din er ferdig behandlet. Du kan ringe eller sende e-post for å få svar på dine spørsmål.


Arbeidsinnvandring - UDI på Facebook

Saksbehandlere ved Arbeidsenheten i UDI svarer på spørsmål om regelverk knyttet til arbeidsinnvandring til Norge.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Politiet, Utlendingsdirektoratet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet har etablert flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her får du veiledning og rask behandling av søknader om opphold og flytting til Norge. Senteret hjelper EU/ EØS borgere, andre lands borgere som søker arbeidstillatelse som faglært, samt familiemedlemmene til disse to gruppene. For å få hjelp, kreves det personlig oppmøte. Du finner servicesenter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

UDI
Internett : www.udi.no

Internett (fyll inn et kontaktskjema)
Telefon : 23 35 16 00 mellom kl. 8-15.45, mandag til fredag

Arbeidsinnvandring - UDI på Facebook

Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Besøksadresse :
Schweigaards gate 17, Oslo

Lagårdveien 46, Stavanger

Nonnesetergaten 4, Bergen

Prinsensgate 1, Trondheim

Rådhussvingen 1 (Politi), Pasvikveien 2 (Skatt), Kirkenes
Internett : www.sua.no