Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold i Norge. Direktoratet samarbeider med kommuner, statlige etater, innvandrerorganisasjoner og innvandrergrupper og privat sektor.

Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet, og skal iverksette integrerings- og mangfoldspolitikken på KDs ansvarsområde. 

IMDis viktigste oppgaver er:

  • Å bosette flyktninger
  • Å bidra til kvalifisering av innvandrere til arbeid og utdanning
  • Å følge opp introduksjonsloven
  • Å bidra til dialog mellom majoritet og minoritet
  • Å forebygge og bekjempe tvangsekteskap
  • Å bidra til kunnskapsutvikling på integreringsfeltet.

IMDi har også en rekk økonomiske virkemidler, som tilskudd til kommuner og tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for mangfold og inkludering.

IMDi har kontorer i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 24 16 88 00

Internett: www.imdi.no 

E-post : post@imidi.no