Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste, og etaten har tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler.

Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Direktoratet er lokalisert i Trondheim.

Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon : 73 19 97 00

Internett : www.arbeidstilsynet.no

E-post : internett@arbeidstilsynet.no