Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

NAV skal bidra til at flere kommer ut i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. Gjennom ordninger som dagpenger ved arbeidsledighet, barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger og pensjoner gir NAV økonomisk trygghet for den enkelte.

Det er NAV-kontor i alle norske kommuner. I de største byene er det NAV-kontor i alle bydeler. NAV-kontoret er et samarbeid mellom den statlige arbeids- og velferdsetaten og kommunenes sosialtjeneste.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Direktoratet arbeider med oppgaver innen hele NAVs politikkområde, og har også støttefunksjoner som skal bistå NAV på landsbasis.

www.nav.no finner du informasjon om ledige stillinger, samt alle ytelser og tjenester i NAV. Her finner du søknadsskjema, oversikt over satser og utbetalingsdatoer, samt informasjon om hva slags dokumentasjon du må legge ved når du søker ytelser fra NAV.

Når du søker stønad fra NAV, er det viktig at du gir korrekte opplysninger. Dersom du gir mangelfulle eller uriktige opplysninger, kan du miste retten til stønad og NAV kan kreve pengene tilbake. Du kan også bli politianmeldt. NAV kontrollerer utbetaling av stønader og samarbeider med andre etater for å avdekke feilutbetalinger og misbruk.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Kontaktsenter : 555 53 333 

Internett : www.nav.no