Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Politi og kriminalitet

Norge har et statlig politi med nesten 16.000 ansatte, fordelt på 12 politidistrikter. Hvert politidistrikt har flere politistasjoner og lensmannskontor. Det betyr at politiet er til stede i alle lokalsamfunn i hele landet. Politiet skal drive forebyggende arbeid for å hindre lovbrudd og passe på at det er ro og orden. Politiet skal beskytte folk som bor i Norge, og etterforske lovbrudd.

Den viktigste oppgaven til politiet er å forebygge straffbare handlinger. Politiet samarbeider med andre offentlige myndigheter som barnevern, skoler og helsetjenester for å forhindre at barn, unge og andre begår straffbare handlinger. Politiet er særlig opptatt av å forhindre vold, både den volden som skjer på offentlig sted, og vold i hjemmet. På disse områdene har Norge en streng lovgivning, noe som blant annet gjør at det ikke er tillatt å gå med kniv på offentlig sted. Loven i Norge er særlig streng når det gjelder vold mot kvinner og barn.

Norge har et nært samarbeid med politiet i andre europeiske land, noe som gjør at det lett kan innhentes opplysninger om borgere fra andre land hvis de er innblandet i kriminalitet i Norge.

Politiet har som oppgave å yte hjelp og veilede alle som oppholder seg i landet, enten de er fast bosatt eller er på besøk.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info