Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester.

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet. En forlikskage behandles vanligvis av forliksrådet i den kommunen hvor klagemotparten bor eller har forretningssted.

Den som ønsker å få en sak behandlet for forliksrådet, må betale et rettsgebyr. I 2010 er rettsgebyret på 860 kr. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. 

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info