Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å løse eller håndtere konflikter. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet. Konfliktrådet behandler sivile saker som partene bringer inn av eget initiativ som f. eks nabosaker, familietvister, økonomiske saker, andre konflikter. Påtalemyndigheter kan også overføre noen saker til megling i konfliktrådet.
 
Megling er en metode for konflikthåndtering. Gjennom forhandling og samtale søker man å finne frem til en avtale som begge partene er fornøyd med.  Det er partene som avgjør om avtale skal inngås.

Konfliktrådsmegling har kort saksbehandlingtid.  Det tar i gjennomsnitt bare noen uker fra en sak meldes inn for megling til den er avsluttet.  I mer enn 90 % av sakene blir konflikten løst ved at partene er enig om en avtale. 

Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Alle henvendelser er uforpliktende for dem som tar kontakt og konfliktrådet har taushetsplikt.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info