Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Domstolene

Domstolene utøver den dømmende myndighet i Norge. I tillegg har domstolene en kontrollfunksjon overfor de øvrige statsmaktene (storting og regjering). Domstolene prøver også om lover er innenfor de grenser som Grunnloven setter, og de prøver lovligheten av vedtak i forvaltningen.

Tingretten er den første instansen i rettssystemet i Norge. Tingretten behandler straffesaker og sivile saker som ikke behandles i forliksrådet. Avgjørelser som blir fattet i tingretten kan klages inn for lagmannsretten, som er den andre instansen i rettssystemet.

Høyesterett er landets øverste domstol. Du kan anke dommer som er avsagt på lavere nivå i rettsystemet (tingrett og lagmannsrett) til høyesterett. Det er imidlertid ikke alle saker som blir behandlet her selv om de blir anket til høyesterett. Før en sak kommer opp i høyesterett, må det gjennom høyesteretts ankeutvalg, som bestemmer hvilke saker som skal opp. Avgjørelser som blir tatt i høyesterett er endelig, og kan ikke ankes videre.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost