Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Førstegangsregistrering av bruktimportert bil

Dette er en sjekkliste for deg som skal ta med kjøretøy til Norge for førstegangsregistrering. Det gjelder ikke i tilfeller hvor man har midlertidig opphold og kan kjøre avgiftsfritt i Norge.

Trinn for trinn ved førstegangsregistrering:

Trinn 1: Før innførsel til Norge

Du bør undersøke med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner hvilke tekniske krav som stilles til kjøretøyet for at det skal bli godkjent i Norge.

Du bør undersøke med myndighetene i landet du henter kjøretøyet om:

 • eventuelle eksportrestriksjoner og eksportklarering
 • kjøretøyet har gyldige skilt go forsikring for å kunne kjøres til og i Norge

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift er en sak mellom kjøper og selger, og vedkommer ikke Statens vegvesen eller Tollvesenet.

 

Trinn 2: Ved ankomst norsk grense

 • benytt betjent grenseovergang
 • meld deg på rød sone

Dersom ikke Tollvesenet i landet du henter kjøretøyet fra allerede har utstedt et transittdokument (et tolldokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandske kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted innen en gitt tidsfrist), vil Tollvesenet på grensen utstede dette.

Tollstedet der du skal fortollet kjøretøyet i Norge blir oppgitt i transittdokumentet. Gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt) kan du benytte fram til dette tollstedet, dersom kjøretøyet er forsikret.

Ønsker du å betale merverdiavgiften allerede ved grensepassering, må du undersøke dette direkte med Tollvesenet på den aktuelle grenseovergangen.

 

Trinn 3: Kjøp dagsprøvekjennemerker (dagprøveskilt) hos Statens vegvesen

Du kan bruke kjøretøy importert fra utlandet i Norge med utenlandske kjennemerker (bilskilt) i inntil 30 dager etter kjøretøyet er fortollet. Da må kjøretøyet ha gyldige kjennemerker (bilskilt), vognkort og forsikring.

Dersom kjøretøyet ikke har gyldige utenlandske kjennemerker (bilskilt), vognkort eller forsikring, kan det bare brukes dersom det har gyldige dagsprøvekjennemerker (dagsprøveskilt).Trinn 4: Fortoll og betal merverdiavgift hos Tollvesenet

Innen en tidsfrist (vanligvis 1-3 dager etter at du ankommer Norge) må du melde deg på tollstedet der du skal fortolle kjøretøyet. Dersom fristen ikke overholdes, kan Tollvesenet ilegge tilleggsavgifter. Du skal betale merverdiavgift og eventuell avgift for klimagass for kjøretøyet. Dette kalles fortolling selv om du ikke betaler toll. Etter fortolling utleverer Tollvesenet registreringskortet (blankett NA-0221).

Ta med følgende dokumenter:

 • Transittdokumentet
 • Faktura eller kjøpskontrakt som viser den faktiske kjøpesummen samt eventuell fraktfaktura og dokumentasjon på eventuelle andre utgifter som er påløpt kjøretøyet før passering norsk grense (f.eks. forsikring)
 • Originalt utenlandsk registreringsdokument, eventuelt Samsvarssertifikat (COC). Ved import av nye biler der Samsvarsdokumentet fremlegges, kan du i de fleste tilfeller betale engangsavgiften samtidig med merverdiavgiften

Dersom du oppfyller villkårene for å kjøre med utenlandske kjennemerker (bilskilt) etter fortolling, må du la registreringskortet (blankett NA-0221) være i kjøretøyet frem til registrering.

 

Trinn 5: Godkjenn kjøretøyet

Statens vegvesen sine trafikkstasjoner godkjenner kjøretøy som tas inn til landet etter det er fortollet og merverdiavgift er betalt. Kjøretøyet må være godkjent før engangsavgiften og vrakpantavgiften kan beregnes av Skatteetaten.

Alle kjøretøy som importeres må Statens vegvesen først godkjennes og så registreres.

 

Trinn 6: Betal engangsavgiften

Når du har fått bilen godkjent ved trafikkstasjonen må du betale engangsavgiften hos Skatteetaten før kjøretøyet kan registreres. 

 


Trinn 7: Registrer kjøretøyet

Kjøretøyet må registreres på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller hos en forhandler som har tilgang til systemet Autoreg. Også tilhengere er, med visse unntak, registreringspliktige.

De fleste trafikkstasjoner har timebestilling for enkeltgodkjenning av kjøretøy, men ikke timebestilling for godkjenning. Ta kontakt med Statens vegvesen på 06650.

Dokumeter som må legges frem ved registrering er:

Det utenlandske vognkortet

 • Hvis det utenlandske vognkortet består av 2 deler (EU-modell), skal begge delene leveres inn
 • Kravet om innlevering av utenlandsk vognkort gjelder uavhengig av hvilket land kjøretøyet importeres fra
 • Ved import fra land utenfor EU/EØS må eierforholdet dokumenteres ved offentlig dokument

Registreringskortet (blankett NA-0221)

 • Registreringskortet skal være stemplet av Tollvesenet eller godkjet speditør
 • Det skal være underskrevet av eieren eller person med gyldig fullmakt

Legitimasjon

 • For personlig eier og medeiere kreves det gyldig legitimasjon
 • Vi godtar førekort, pass samt annen legitimasjon utstedt av offentlig myndighet og som inneholder navn, fødselsnummer og foto. Også bankkort med fødselsnummer og foto godtas. For firmaer, bedrifter og andre foretak godtas utskrift fra Enhetsregisteret med organisasjonsnummer

I tillegg må du ha ordnet med trafikkforsikring. Forsikringserklæringen overføres elektronisk fra forsikringsselskapet til Statens vegvesen. Dette gjelder ikke for tilhenger som er unntatt forsikringsplikt.

For visse kjøretøy så som løyvevogn, ambulanser osv. må du også legge fram andre dokumenter (løyve, ambulansegodkjenning osv.)

Når Statens vegvesen har registrert kjøretøyet, får du et midlertidig vognkort. Det originale vognkortet (2 deler) sender vi i posten. Du kan ikke kjøre utenlands med det midlertidige vognkortet.

Om du innfører et kjøretøy med utenlandske skilt (kjennemerke), må disse innleveres før norske skilt (kjennemerker) kan utstedes. Har du levert inn de utenlandske skiltene (kjennemerkene) til norsk myndigheter på et tidligere tidspunkt, må du dokumentere dette. Dette gjelder ikke for kjøretøy som innføres uten skilt (kjennemerker). 

Bruktimporterte kjøretøy vil ikke bli innkalt til periodisk kontroll (EU-kontroll) i de første 12 måneder etter registrering, selv om de har oppnådd en alder som medfører at kravet om kontroll har inntrådt.

 

Trinn 8: Betal årsavgiften

Du vil motta krav om årsavgift fra Skatteetaten i etterkant av registreringen.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost