Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Brudd på regel- og lovverk

I Norge er det et svært strengt regelverk for vegtrafikk. Det er høy kontrollaktivitet, både av politikontroller og automatisk fartskontroll. Det legges spesiell vekt på fartskontroller, ruskontroller (både alkohol og andre rusmidler), adferd i trafikken og bruk av verneutstyr, som bilbelte, barnesete etc. Overtredelse av vegtrafikkloven, for eksempel dersom du kjører for fort eller kjører i ruspåvirket tilstand, kan føre til strenge reaksjoner som høye bøter, tap av førerrett og i alvorlige tilfeller fengselsstraff.

Feilhandlinger og lovbrudd i trafikken straffes på ulike måter:

Gebyr

Kan ilegges hvis du har glemt å bruke bilbelte, snakket i mobiltelefon uten handsfree, feilparkert etc. Giro må betales innen 3 uker.

Forenklet forelegg

I de tilfeller der fører innrømmer å ha gjort feilen eller lovbruddet på stedet. Personen slipper politianmeldelse. Eksempel: kjørt noe for fort, kjørt mot enveiskjøring etc. Giro må betales innen 3 uker.

Forelegg

For grovere lovbrudd ilegges føreren en bot og blir politianmeldt. Eksempel: kjørt mye over fartsgrensen, kjørt på rødt lys, farlig forbikjøring, kjøretøyet er trafikkfarlig etc. Ved en eventuell domfellelse, mottar vedkommende resultatet og giro i posten.

Ubetinget/betinget fengsel

For særdeles grove lovbrudd. Eksempel: kjørt med promille, skadet andre på grunn av for høy fart etc. Blir dømt av rettsapparatet, og blir i tillegg bøtelagt.

Førerkortbeslag

Politiet kan inndra førerkortet dersom kjøringen har vært uforsvarlig eller ved svært grove lovbrudd. Eksempel: promillekjøring, høy fart, påkjørsel, trafikkulykke.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Ved trafikkulykke

  • Ved innblanding i trafikkulykke skal fører stanse og hjelpe, samt sikre skadestedet.
  • Personer som er involvert i trafikkulykke, har plikt til å opplyse om navn, adresse og bilnummer.
  • Ved dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles på nødnummer 112. Kjøretøy innblandet i slike ulykker må bare flyttes med politiets samtykke.