Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
  • Fiske »

    Sportsfiske i saltvann er en del av allemannsretten og er gratis. Fiske i vassdrag og ferskvann er ikke gratis. Fiskerettighetene i elver og innsjøer tilhører grunneier og du kan bare fiske med den...

  • Fiskeravgift »

    Alle som har fylt 16 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter disse arter med faststående redskap i sjøen, skal i tillegg til å kjøpe fiskekort, betale fiskera...

  • Gode råd til båtførere »

    Dette bør du passe på:• Husk flytevest! Båtfører og den som låner/leier ut båten er begge ansvarlige for at båten er i orden og at det finnes flytevest eller andre godkjente flyteanordninger t...

Viktige regler