Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Permanent oppholdstillatelse

Når du har bodd sammenhengende i Norge i tre år, kan du få en permanent oppholdstillatelse. Permanent oppholdstillatelse gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Har du først fått innvilget permanent oppholdstillatelse, vil du ikke miste denne hvis grunnlaget for den opprinnelige tillatelsen skulle falle bort, f. eks. at du ikke lenger er i jobb.

Det er et krav at du da har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven (250 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap), eller du dokumenterer at kommunen har fattet vedtak om fritak fra plikten til norskopplæring.

Kravet om norskkunnskaper gjelder for alle mellom 16 og 55 år og som fikk innvilget sin første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2005. 

Det er ikke et krav om at du har hatt opphold på samme grunnlag i disse tre årene, men alle tillatelsene du har hatt, må være av typen som danner grunnlag for permanent opphold.

Det er også et vandelskrav. Ilagt straff gir tilleggstid før permanent oppholdstillatelse kan innvilges.

Hvis du er usikker på om de tillatelsene du har og har hatt danner grunnlag for permanent opphold, kan du lese dette av tidligere vedtak du har fått.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost