Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Brannsikkerhet i boliger

De fleste som dør i brann i egen bolig, dør som følge av røykforgiftning. Med riktig brannsikring reduseres risikoen for at noen skades eller dør ved brann.


Røykvarslere
 
Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Dersom boligen er stor, eller består av flere etasjer, bør den ha flere røykvarslere. Plasseringen er svært viktig for hvor raskt røykvarsleren oppdager røyk. Røykvarslerne bør monteres i nærheten av trapper og i rømningsveier, på høyeste punkt i taket og minimum 50 centimeter fra vegg (følg monteringsanvisningen). Røykvarslerne skal kunne høres tydelig på alle soverom med døren lukket. Dersom du har flere røykvarslere i boligen, bør de være seriekoblet, det vil si at de varsler samtidig.

Eieren av boligen har ansvar for å montere røykvarslere. Den som bruker boligen har ansvaret for å teste røykvarsleren (trykke på testknappen) og bytte batteri. Røykvarsleren bør testes hver måned, og batteri bør byttes en gang i året.


Slokkeutstyr er påbudt

Alle boliger skal ha slokkeutstyr. Det kan enten være husbrannslange eller håndslokker (minimum effekt 21A). Det er eieren av boligen som har ansvaret for å montere slokkeutstyr. Utstyret skal være synlig, lett tilgjengelig og vedlikeholdt. Det er eieren som er ansvarlig for vedlikeholdt av utstyret, beboerne må kunne bruke det.

Dersom det blir brann og situasjonen tillater det, kan voksne og store barn forsøke å slokke brannen med husbrannslange eller håndslokker. Ikke utsett deg for stor fare, røyk fra brann er svært giftig.

Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende.  Forlat heller bygningen og ring brannvesenet på nødnummer 110. Alle som bor i Norge har plikt til å varsle brann (110). Oppgi alltid adressen der det brenner . 


Brannøvelser i hjemmet

Hold jevnlige brannøvelser med familien. Lag rutiner for hvordan man skal varsle andre, ringe til brannvesenet og evakuere bygningen. Tren på det dere har blitt enige om når dere har brannøvelse. Snakk med barna om brann og hvordan en kan forebygge brann. 

Tips for å unngå brann i hjemmet ditt:
- Bruk kun komfyr, vaskemaskin og tørketrommel når du er hjemme og er våken. Sjekk at de er slått av når de ikke er i bruk
- Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bare med fjernkontrollen
- Sjekk at levende lys er slokket når du forlater rommet
- Sjekk at elektriske varmeovner ikke er tildekket
- Rengjør kjøkkenvifte for fett
- Undersøk om det er svimerker eller sterk varme i sikringsskap
- Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper.


Sjekk det elektriske anlegget

Huseiere og leietakere oppfordres til å være på vakt og sjekke at det elektriske anlegget ikke overbelastes. Det kan føre til brann. Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for. I kaldt vær brukes mer strøm til oppvarming, og dermed øker også faren for overbelastning.

Selv om sikringene skal beskytte det elektriske anlegget mot skader kan gjentatt overbelastning føre til brann, spesielt hvis anlegget er gammelt og ikke er godt nok vedlikeholdt. Dersom sikringene går ofte er de overbelastet. Da er det nødvendig å redusere strømforbruket eller spre varmekildene på flere forskjellige kurser.


Huseiere og leietakere kan selv gjennomføre en enkel, men viktig sjekk:

• Sørg for at alle skrusikringer er godt tilskrudd
• Sikringer som er så varme at man ikke kan ta på dem er overbelastet. Det samme gjelder dersom sikringene går ofte
• Kontroller at stikkontakter, ledninger og koblinger ikke er misfarget brune – det tyder på at de er skadet og må kobles fra og skiftes. Lukt av brent materiale er også et faresignal
• Ved mistanke om alvorlige feil eller skader, skal huseier koble fra aktuelle apparater/sikringer og kontakte registrert elektriker.

Andre råd:

• Elektriske varmeovner skal kobles til kontakten direkte – ikke bruk skjøteledning
• Pass på flyttbare varmekilder og avstand til brennbart materiale. Sjekk at elektriske varmeovner ikke dekkes til
• Flyttbare varmeovner bør brukes under tilsyn
• Sørg for at elektrisk anlegg og utstyr er godt vedlikeholdt og i forskriftmessig stand. Kontakt registrert elektriker for å få en sjekk av anlegget
• Når du oppdager feil på det elektriske anlegget må du kontakte eier eller en elektriker slik at feilene kan rettes

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost