Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Skolefritidsordning (SFO)

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Det vil si at barna kan være på skolen før og etter ordinær skoletid, mens foreldrene er på jobb. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barn med funksjonshemminger skal gis gode utviklingskår i skolefritidsordningen.

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. Hvor mye det koster, varierer fra kommune til kommune.

Kontakt kommunen du bor i for å finne ut hvor mye det koster og hva åpningstidene i skolefritidsordningen er.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost