Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Grunnskole

Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett og plikt til å gå på skole. Dersom barnet ikke har vært tre måneder i Norge, men det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet, har barnet rett til å gå på skole. All offentlig grunnskoleopplæring er gratis.

Dersom du har barn i grunnskolealder, må du kontakte nærmeste grunnskole eller kommunen din for å melde barnet inn på skolen.

Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. De syv første årene av grunnskole (1.-7. trinn) kalles barneskole, og de tre neste årene (8.-10. trinn) kalles ungdomsskole. Elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han/hun klarer å følge ordinær undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet.


Leksehjelp

Elever på 1.-10.- trinn har rett til å delta på gratis leksehjelp. Deltakelsen på leksehjelpen er frivillig.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Relaterte temaer