Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
 • Svangerskapspenger »

  Hvis du er gravid og det er forhold på arbeidsplassen som kan medføre risiko for skader på fosteret, kan du ha rett på svangerskapspenger. Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for å ha rett til...

 • Foreldrepenger »

  Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende arbeidsinntekt i minst seks av de 10 siste månedene fø...

 • Engangsstønad »

  En kvinne som ikke har rett til foreldrepenger, kan ha rett til engangsstønad. Dette er et beløp som betales ut i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Denne utbetalingen skjer bare en gang.

 • Barnetrygd »

  Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at du og barnet kom til Norge. Derso...

 • Kontantstøtte »

  Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år. Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke har heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd. Du kan få kontantstøtte ...

 • Barnehage »

  Det er kommunen som har ansvaret for barnehagene i Norge. Det finnes både private og kommunale barnehagetilbud som retter seg mot barn i alderen 1-5 år. Søknad om barnehageplass skrives på et eget ...