Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsavklaringspenger

Hvis du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Du må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du søker. Har du vært arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. Det kan gjøres unntak. Du må være mellom 18 og 67 år, og som hovedregel må du bo eller oppholdet deg her i landet.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Arbeidsavklaringspenger

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33