Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Uførepensjon

Har du fått inntektsevnen din varig nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til uførepensjon. Du må være godtgjort at hensiktsmessig behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak ikke kan bedre inntektsevnen din.

Det er NAV som bestemmer om du fyller vilkårene for uførepensjon. Du må som hovedregel være medlem i folketrygden de siste tre årene frem til du blir ufør. Du må være mellom 18 og 67 år, og som hovedregel må du fortsatt være medlem i folketrygden.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Uførepensjon

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33