Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsulykke

Arbeidsgiver har plikt til, så hurtig som mulig, å varsle Arbeidstilsynet hvis det skjer en dødsulykke eller en ulykke med alvorlig personskade. Eksempler på alvorlig skade kan være: hodeskader, skjelettskader, indre skader, tap av kroppsdel, forgiftning, forfrysning, forbrenning, etseskader, bevissthetstap og skader som krever sykehusbehandling.

Arbeidsgiver har også plikt til å melde inn skader og sykdommer til NAV som kan gi rett til yrkesskadedekning fra folketrygden. Det kan i tillegg foreligge rett til yrkesskadedekning etter Lov om yrkesskadeforsikring. Slikt krav skal rettes til det forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskaldeforsikring.  

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost