Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Dagpenger

For å ha rett til dagpenger, må du som hovedregel ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent. Du må oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge og være villig til å ta alle typer arbeid. Som hovedregel må du bo eller oppholde deg her i landet.

For å få dagpenger, må du først registrere deg som arbeidssøker på www.nav.no eller ved NAV-kontoret der du bor. Når du har gjort det, fyller du ut kravskjemaet om dagpenger. Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger dersom du er skoleelev eller student.

Du kan ha krav på dagpenger dersom du blir permittert. Arbeidstiden må da være redusert med minst 50 prosent. For permitterte i fiskeindustrien, må arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent. Er du grensearbeider, kan du oppholde deg i bostedslandet mens du mottar dagpenger under permittering fra Norge. Som grensearbeidere regnes personer som bor i et land og arbeider i et annet land og som reiser hjem til bostedslandet minst én gang per uke.

Dagpengerettigheter opptjent i et annet EØS-land kan overføres til Norge ved hjelp av attest PD U1/SED U002/U004 fra det tidligere arbeidslandet. Du må kunne dokumentere at du har blitt arbeidsløs i Norge. Det vil være tilstrekkelig om du kan dokumentere at du har blitt uforskyldt arbedsledig etter minst én dags arbeid. Det er en forutsetning at de opparbeidede rettighetene i landet du flytter fra også gir rett til dagpenger i Norge. Videre må du fylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge.

På visse vilkår kan du beholde norske dagpenger i inntil tre måneder mens du søker arbeid i et annet EØS-land. Du må da fremme skriftlig krav på søknadsskjema NAV 04-02.01 om attest PD U2. Denne attesten gir deg rett til å oppholde deg i et annet land som arbeidssøker mens du mottar dagpenger fra Norge.

Skal du søke arbeid i Norge med dagpenger fra et annet EØS-land, må du ha med deg attest PD U2 fra det landet du mottar dagpenger fra. Eller NAV må få tilsendt SED U008 fra myndighetene i det landet du har rett til dagpenger fra. Du må registrere deg som arbeidssøker så snart du kommer til Norge og følge de norske reglene for å være tilmeldt NAV som arbeidssøker, det vil si at du må levere meldekortet personlig hver 14. dag på ditt lokale NAV-kontor.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Registrer deg som arbeidsledig

Dagpenger

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33