Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsledighet

  • Dagpenger »

    For å ha rett til dagpenger, må du som hovedregel ha fått arbeidstiden din redusert med minst 50 prosent. Du må oppfylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger i Norge og være villig til å t...

  • Å søke jobb »

    På www.arbeidsplassen.no finner du Norges største database over ledige jobber. Når du registrerer deg som bruker av tjenestene for arbeidssøkere på www.nav.no, vil du få din egen side. Her kan...

  • Rettigheter for EØS-borgere ved flytting »

    EØS-reglene legger til rette for at du beholder opptjente rettigheter hvis du flytter mellom land i EØS-området.