Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Sykepenger

Hvis du mister inntekt på grunn av sykdom, kan du ha rett til sykepenger. Det er et vilkår at du har vært ansatt i minst fire uker før du blir sykmeldt. Du kan få sykepenger i maksimum 52 uker. Du må dokumentere sykdommen med egenmelding eller erklæring fra lege. Du har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første 16 dagene er det arbeidsgiveren din som betaler sykepengene, deretter overtar folketrygden.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Sykepenger til arbeidstakere

Sykepenger til EØS-borgere

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33