Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Permittering

Arbeidsgiver kan, helt eller delvis, midlertidig fritas fra lønnsplikten, og arbeidstakeren kan midlertidig fritas fra arbeidsplikten, ved permittering. Saklige grunner for permittering kan for eksempel være ordremangel, fulle lager, ulykker eller lignende. Selv om arbeidstaker er permittert, fortsetter arbeidsforholdet.

Permittering skal varsles skriftlig 14 dager før den iverksettes, og arbeidstakeren skal ha vanlig lønn under varslingsperioden. Etter varslingsperioden kommer det en lønnspliktperiode for arbeidsgiver, for tiden er den på fem dager eller 15 dager hvis arbeidstaker permitteres mindre enn 40 prosent. Den maksimale grensen for hvor lenge arbeidstaker kan permitteres er for tiden 52 uker. Lønnspliktdagene og maksimaltiden for permittering kan variere. For oppdaterte opplysninger, ta kontakt med NAV.

Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker som er permittert, vil permitteringen øyeblikkelig opphøre. Arbeidstaker har arbeidsplikt, og arbeidsgiver har lønnsplikt i avtalt eller lovpålagt oppsigelsestid, selv om han ikke har arbeid å tilby. Permittert arbeidstaker kan derimot si opp med 14 dagers oppsigelsestid hvis lønnspliktdagene er over.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost