Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

HMS-kort i byggebransjen

Alle som utfører arbeid på bygg- og anleggsplasser i Norge må ha et spesielt identitetskort. Det gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere samt selvstendig næringsdrivende på hel- eller deltid, kortvarig eller langvarig oppdrag. Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner når de er fast etablert innenfor anleggets området. Hensikten med denne ordningen er å identifisere hvem arbeidstakeren er og hvilken virksomhet de jobber i. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har slike HMS-kort.Selvstendig næringsdrivende må selv gå til anskaffelse av denne type kort.

Med bygg- og anleggsvirksomhet menes for eksempel oppføring av bygninger, innrednings- og installasjonsarbeid, montering og demontering av prefabrikkerte elementer, riving, ombygging og istandsetting, sanering og vedlikehold og grunnarbeid.

Det er ikke krav til identitetskort når det utføres bygg- eller anleggsvirksomhet på faste permanente virksomheter, slik som på skipsverft eller i fabrikker.

Det er kun en virksomhet som utsteder disse identiteskortene og de bestilles på www.hmskort.no.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost