Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Egenmelding/sykmelding

Som arbeidstaker har du rett til egenmelding, dvs. selv å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten å legge frem legeerklæring.

Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager om gangen. Deretter må du levere sykmelding fra lege. Du kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode.

For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Egenmeldingsreglene kan variere. For å avklare egenmeldingsreglene der du arbeider, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Er du syk utover de dagene du kan levere egenmelding for fravær fra jobben, må du kontakte lege for å få sykmelding. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skriver legen ut en sykmelding til deg for den perioden legen mener det er nødvendig.

Legen skal også vurdere om du trenger full sykmelding (100 prosent) eller om du kan arbeide
 noe og trenger gradert sykmelding. For eksempel kan du få 50 prosent sykmelding samtidig som du utfører ditt vanlige arbeid 50 prosent av tiden. Arbeidsgiveren din skal tilrettelegge arbeidet hvis det er nødvendig, og følge deg opp mens du er sykmeldt. Da kan det være aktuelt med aktiv sykmelding eller andre virkemidler fra NAV.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Arbeidsgivers plikter når arbeidstaker blir sykmeldt

Ring NAV kontaktsenter 55 55 33 33 

Steg for steg