Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstiden skal i utgangspunktet være maks ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Jobber du ulike turnuser, er den ukentlige arbeidstiden regulert til 38 timer eller 36 timer i løpet av syv dager, avhengig av hvilken turnusordning du har.

Det er tillatt å avtale en annen fordeling av arbeidstiden enn dette, og det kalles gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Dette krever en skriftlig avtale, og innebærer at arbeidstaker kan jobbe mer i enkelte perioder og mindre i andre, men i gjennomsnitt skal ikke arbeidstaker jobbe mer enn grensene for alminnelig arbeidstid. Hviletiden skal i utgangspunktet være 11 timer i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av syv dager, og den ukentlige fritiden skal som hovedregel legges til en søndag eller helligdag. Arbeidstakere har krav på en pause hvis den daglige arbeidstiden er over fem og en halv time, og pausene skal til sammen være på en halv time hvis den daglige arbeidstiden er mer enn åtte timer.

Arbeid ut over alminnelig arbeidstid skal bare forekomme hvis det er et særlig og tidsbegrenset behov for det, og da skal arbeidet godtgjøres med et overtidstillegg på minst 40 prosent av vanlig timelønn. Nattarbeid og søndagsarbeid er kun tillatt hvis arbeidets art gjør det nødvendig.

Rett til betaling for reisetid mellom hjemmet og jobb er ikke regulert i loven, derfor må dette avtales med arbeidsgiver.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost