Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Arbeidsavtale

Alle har rett til en skriftlig arbeidsavtale, uansett lengde på arbeidsforholdet, eller størrelse på stillingen. Arbeidsavtalen beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter, og skal alltid inneholde opplysninger om: Hvem som har inngått avtalen, arbeidsplassen, beskrivelse av arbeidet eller stillingen, tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet hvis arbeidet er midlertidig, rett til ferie og feriepenger, prøvetid hvis dette er avtalt, oppsigelsesfrister, lønn, lengde og plassering av arbeidstiden, pauser og eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeidsavtale snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost