Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Ny i Norge

Tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips.

Skriv ut siden

Aktuell informasjon

Prosedyrer for ID- kontroll ved søknad om skattekort eller melding om flytting til Norge 

Er du utenlandsk arbeidstaker, må du ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer ved søknad om skattekort må personlig møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon.

Er du utenlandsk borger med D-nummer og behov for ID-kontroll må du personlig møte opp og ha med gyldig legitimasjon.

Skal du flytte til Norge må du personlig møte opp og ha med gyldig legitimasjon. Flytter du til Norge sammen med familien din, må alle familiemedlemmene møte opp.

Her kan du få gjennomført ID-kontroll: 

Skatt øst:    
Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Grålum, Gjøvik, Hamar, Tynset og Leira

Skatt sør:   
Drammen, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Lyngdal og Grimstad

Skatt vest:  
Førde, Leikanger, Bergen, Haugesund, Egersund, Stavanger, Nordfjordeid og Nordheimsund

Skatt Midt-Norge: 
Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Namsos, Steinkjer, Molde og Ulstein

Skatt nord: 
Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Leknes, Vadsø, Sortland, Narvik, Sandnessjøen og Svalbard

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere - Service Centre for Foreign Workers: 
Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes

Dette er gyldig legitimasjon

 • Nordiske borgere:
  Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn, eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • EØS-borgere:
  Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn.
 • Borgere utenfor EØS:
  Pass

Kilde: Skatteetaten

 • Flytting til Norge »

  Skille mellom EØS-borgere og borgere fra øvrige land

  Det er ulike typer vilkår og søknadsprosedyrer for oppholdstillatelse og for familieinnvandring for EU/EØS/EFTA borgere, såkalte EØS-borgere, og for borgere av alle andre land, såkalte tredjelandsb...

 • Arbeid »

  Skattemelding

  Alle som arbeider i Norge skal få skattemelding (selvangivelse) i månedsskiftet mars/april i året etter inntektsåret. Får du ikke skattemelding, må du ta kontakt med skattekontoret. Det er viktig a...

 • Barn og skole »

  Barnehage og skolesystemet

  Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. Barn fra 6-15 år skal gå i grun...

 • Helse »

  Medlemskap i folketrygden

  I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. For å ha rett til ytelser etter folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden. Dette gjelder: alle ytelser ...

 • Fritid »

  Lokale fritidstilbud

  Fritidstilbudet i kommunene består av organiserte, mer eller mindre profesjonelle aktiviteter, underholdningstilbud, treningsmuligheter, foreninger, kurs, restauranter og sosiale møteplasser. Mang...

 • Transport og tjenester »

  Trafikkforsikringsavgift

  Fra januar 2018 erstatter trafikkforsikringsavgiften det som tidligere blekalt årsavgift. Nå skal avgiften betales sammen med forsikringen for kjøretøyetditt, uavhengig av hvilket forsikringsselska...

 • Verdt å vite »

  Tolketjenester

  En tolk er en som oversetter muntlig fra et språk til et annet. Dersom du ikke forstår norsk, kan det være nødvendig å bruke tolk i møte med det offentlige for at du skal kunne forklare hva saken g...

Ny i Norge 2019 - pdf versjon

Ny i Norge 2019

Praktisk informasjon fra offentlige etater samlet i en bok. OBS! Filen er stor og det kan ta noen minutter før den vises i nettleser.