Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Fri rettshjelp

Rettshjelp følger ofte med ulike typer forsikringer og medlemskap i ulike organisasjoner, deriblant fagforeninger. Enkelte vil også kunne få dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom den offentlige rettshjelpsordningen.

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer som har dårlig økonomi med å få nødvendig juridisk hjelp. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. Formålet er å hindre rettstap fordi en ikke har råd til advokat.

Alle personer som har dårlig økonomi får imidlertid ikke fri rettshjelp, dette gjelder bare i visse typer saker som blir sett på som spesielt viktige for folks velferd. Dette blir vurdert i hver enkelt sak. Det er strenge vilkår for å få innvilget søknad om fri rettshjelp, blant annet er det strenge krav til inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp er kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/samboere.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info