Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
 • Bankkonto »

  For å få opprettet en bankkonto, må man underskrive en kontoavtale og vise godkjent legitimasjon (pass) når man møter opp i banken. Det finnes forskjellige typer konti, bl.a. spare- eller kapitalko...

 • Betalingskort »

  Vanlige betalingskort (debetkort) er knyttet til lønns- og brukskonto. Bruken av kortet vil ikke kunne overstige innestående beløp på kontoen. Det kan avtales med banken at det skal knyttes en begr...

 • Betalingstjenester »

  Bankene tilbyr sine kunder å benytte nettbank ved betaling av regninger og overføring av beløp til andre konti. Alternativt kan kundene velge å inngå avtale om bruk av brev- eller telegiro. Regning...

 • Overføre penger til utlandet »

  Overføring av penger til utlandet kan skje gjennom banker, (bl.a. nettbank), ved bruk av pengeoverføringsselskaper, ved hjelp av internettaktører, eller for eksempel Posten. De forskjellige bankene...

 • Banklån »

  Ved alle typer lån krever bankene enten at det stilles en eller annen form for sikkerhet eller at den som søker lån har betalingsevne, det vil si inntekt. De fleste lån vil ha flytende re...

 • Finansportalen »

  Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet som sammenlikner tilbud i markedet innen bank, investering og pengeoverføringstjenester i utlandet. Denne informasjonen gjør det mulig for deg å sam...

 • Gjeld/inkasso »

  Dersom betaling av regninger for kjøp av varer eller tjenester, eller avdrag på lån, ikke skjer innen avtalt frist, vil kravet kunne bli sendt til inkasso for innkrevning. Inkasso fører til økte re...

Steg for steg