Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Utlendingsdirektoratet

 

Norsk utlendingsforvaltning består av flere aktører som arbeider sammen. Utlendingsdirektoratet (UDI) er det sentrale og utøvende forvaltningsorganet på innvandrings- og flyktningfeltet i Norge. Direktoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. UDI skal på den ene siden legge til rette for lovlig og ønsket innvandring, herunder ved å sikre beskyttelse til flyktninger, og på den annen side bidra til å hindre ulovlig og uønsket innvandring. UDI har også en rolle som sentralt fagorgan på innvandrings- og flyktningfeltet, og skal bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Klager på UDIs vedtak behandles av Utlendingsnemda (UNE), som er et politisk uavhengig organ.

UDIs hovedoppgave er å behandle søknader om ulike oppholdstillatelser i Norge. For å kunne behandle enkeltsaker på en god og effektiv måte, samarbeider UDI med politiet og utenriksstasjonene.

Kontakt med UDI:

Nettsiden

Her får du informasjon om hvordan du skal søke, om saksbehandlingstider og om saken din er ferdig behandlet. Du kan ringe eller sende e-post for å få svar på dine spørsmål.


Arbeidsinnvandring - UDI på Facebook

Saksbehandlere ved Arbeidsenheten i UDI svarer på spørsmål om regelverk knyttet til arbeidsinnvandring til Norge.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Politiet, Utlendingsdirektoratet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet har etablert flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Norge. Her får du veiledning og rask behandling av søknader om opphold og flytting til Norge. Senteret hjelper EU/ EØS borgere, andre lands borgere som søker arbeidstillatelse som faglært, samt familiemedlemmene til disse to gruppene. For å få hjelp, kreves det personlig oppmøte. Du finner servicesenter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

UDI
Internett : www.udi.no

Internett (fyll inn et kontaktskjema)
Telefon : 23 35 16 00 mellom kl. 8-15.45, mandag til fredag

Arbeidsinnvandring - UDI på Facebook

Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA)
Besøksadresse :
Schweigaards gate 17, Oslo

Lagårdveien 46, Stavanger

Nonnesetergaten 4, Bergen

Prinsensgate 1, Trondheim

Rådhussvingen 1 (Politi), Pasvikveien 2 (Skatt), Kirkenes
Internett : www.sua.no