Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Politidirektoratet

Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedoppgaven til Politidirektoratet er faglig ledelse, styring og utvikling av norsk politi, innenfor de rammer departementet gir. Politidirektoratet har ansvar for ledelse, styring, oppfølging og utvikling av de 12 politidistriktene og politiets særorgan med til nesten 16 000 ansatte.

I tillegg har Politidirektoratet en sentral rolle i arbeidet mot internasjonal- og organisert kriminalitet.

Oppgavene til Politidirektoratet fordeler seg på:

  • samordning av politidistriktenes og særorganenes mål, planer og arbeid
  • støtte- og tilsynsoppgaver
  • beredskap
  • behandling av klagesaker

Hvert av de 12 politidistriktene ledes av en politimester som har ansvaret for alle polititjenester. Hvert politidistrikt har egen administrasjon og felles operasjonssentral. Operasjonssentralen tar imot alle oppdragsmeldinger om ulykker, nødssituasjoner, andre farlige situasjoner og når det ellers er behov for øyeblikkelig hjelp.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon : 02 800

Nødnummer : 112

Internett : www.politi.no