Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Norsk historie og samfunn

 • Navnet »

  Navnet Norge er kjent fra om lag år 800. Det betyr trolig nordveien, og viser at folk langt tilbake i tid seilte nordover langs kysten. Etter hvert ble det også navnet på områdene i innlandet.

 • Økonomi »

  Folk som bosatte seg i dette området, levde først og fremst av jordbruk. Det norske bondesamfunnet hadde noen særtrekk: Gårdene lå spredt, og folk bodde ikke i landsbyer. Bøndene var personlig frie...

 • Politikk »

  I middelalderen var Norge en egen stat, med en norsk konge. Fra år 1397 fikk landet felles konge med Danmark, og var del av den samme staten. Dette varte til 1814, da Norge igjen ble en selvstendig...

 • Urfolk »

  Samene er et av flere urfolk i nordområdene. Samene har egen kultur, språk, historie og tradisjonelle landområder som heter Sápmi på samisk. Sápmi strekker seg over fire stater - Norge, Sverige, Fi...

 • Innvandrere »

  Innvandring har funnet sted like lenge som det har vært en norsk stat. Noen kom ufrivillig, som en del irske slaver i tidlig middelalder. De fleste kom frivillig - som prester fra England rundt år ...

 • Et velstående samfunn »

  Mens Norge for 100 år siden ikke var blant de rikeste landene i Europa, er Norge i dag et rikt land. Nasjonalinntekten per innbygger er blant de høyeste i verden. Tilgang på naturressurser som fisk...

 • Velferdsstat »

  Norge kalles gjerne for en velferdsstat. Dette betyr for det første at det offentlige, stat og kommuner, har et hovedansvar for å sikre alle innbyggerne noen grunnleggende goder – som skoler, helse...

 • Verdier som står sterkt i Norge »

  Når folk blir spurt om hvilke moralske og politiske verdier de mener rår i Norge, svarer de fleste: Politisk demokrati, likestilling mellom kjønn og likeverd mellom alle mennesker, åndsfrihet – fri...

 • Idealer og virkelighet »

  En kan si at det er noen viktige trekk ved det norske samfunnet: demokrati, gode velferdsordninger og et høyt nivå for levestandard. Det betyr ikke at problemer ikke finnes. Mange mennesker har va...