Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Norskopplæring

Hvis du har fått familieinnvandring med en ektefelle, registrert partner eller samboer som er norsk eller nordisk statsborger, eller en person som har permanent oppholdstillatelse, har du rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen søkere som har familie i Norge, kan velge mellom å søke om en familieinnvandringstillatelse eller et oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere. Du må søke om familieinnvandringstillatelse, ikke oppholdskort, for å få rett til gratis norskopplæring. Du kan få opptil 3000 timer totalt hvis du har behov for det.

Plikten innebærer at du må ha gjennomført obligatorisk opplæring etter introduksjonsloven dersom du senere ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge. Retten innebærer at du har krav på å få denne opplæringen gratis i løpet av de tre første årene du bor i Norge.

Det er personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring. 

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført norsk og samfunnskunnskapsopplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Fritak fra opplæring

Du kan søke om fritak fra plikt hvis:

Du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk

Det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Opplæring etter introduksjonsloven er et kommunalt ansvar. Dersom du ønsker mer informasjon om rettigheter og plikter til norskopplæring, ta kontakt med kommunen du bor i.

Øvrige artikler under Norskopplæring

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost