Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Lån og stipend til utdanning

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), er en statlig etat som gir økonomisk støtte til utdanning. Støtten blir gitt i form av stipend og lån. Stipendet er penger du får, mens lånet må du betale tilbake.

Hvem har rett til støtte?

Hvis du er utenlandsk statsborger kan du ha rett til støtte fra Lånekassen dersom du har asyl eller oppholdstillatelse av humanitære årsaker, er gift med en norsk statsborger eller har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Du kan også ha rett til støtte dersom du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder før oppstart av utdanningen og har betalt skatt til Norge i denne perioden, eller har bestått tre års utdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen.

Er du fra et EØS- eller EFTA-land, har du rett til støtte dersom du har status som arbeidstaker i Norge, og det er faglig sammenheng mellom arbeidet ditt i Norge og den utdanningen du søker om støtte til. Familiemedlemmer til EØS- eller EFTA-arbeidstakere kan også ha rett til støtte fra Lånekassen.

Før du kan søke, må du ha:

  • Oppholdstillatelse (gjelder ikke nordiske statsborgere)
  • Norsk personnummer
  • Skoleplass
  • Konto i norsk bank

Hvilken støtte kan jeg få?

Støtte fra Lånekassen er stipend og lån som skal dekke utgiftene til å studere i Norge. Stipendet er penger du får, lånet må du betale tilbake. Hvor mye støtte (stipend og lån) er avhengig av hvilken utdanning du tar og hvor du tar den. Støtten kan også være avhengig av din egen og/eller dine foreldres inntekt og formue. Det er bare lov å tjene opp til en viss sum når du mottar stipend fra Lånekassen. Dersom du har høy inntekt, trygdeytelser eller formue, kan stipendet ditt bli gjort om til lån igjen. Har du barn som har oppholdstillatelse og bor i Norge sammen med deg, kan du få stipend til å forsørge barn.

www.lanekassen.no kan du bruke støttekalkulator for å se hvor mye lån du kan få.

Hvordan kan jeg søke?

Søknaden leveres på nett via www.lanekassen.no ved bruk av elektronisk ID.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info