Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et heltids kvalifiseringsprogram som vanligvis varer i inntil to år. Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov, og det skal for hver deltaker utarbeides en individuell plan. De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, og å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. I tillegg skal programmet gi deltakerne innsikt i norsk samfunnsliv.

Personer som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønad

Dersom du er familiegjenforent med en norsk eller nordisk statsborger, har du ikke rett til introduksjonsprogram. Kommunen kan imidlertid velge å tilby deg dette. Du må selv søke om introduksjonsprogram. For at kommunen skal tilby deg introduksjonsprogram, er det en forutsetning at det foreligger behov for grunnleggende kvalifisering. I tillegg er det et vilkår at du regnes som nyankommet. Med nyankommet menes det at du har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet skal treffes

Du kan ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon om introduksjonsprogrammet.

Øvrige artikler under Introduksjonsordningen

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost