Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Rett til grunnskoleopplæring ved behov

Hvis du er over opplæringspliktig alder og ikke har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, kan du ha rett til grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Du må ta kontakt med kommunen, som avgjør om du har rett til slik opplæring.

Du kan ha rett til grunnskoleopplæring selv om du har fullført grunnskolen tidligere, hvis du trenger grunnskoleopplæring og ikke har rett til videregående opplæring. Vanligvis har du i så fall rett til opplæring i de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Du behøver ikke sikte mot vitnemål hvis du ikke ønsker det. Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har også rett til å ta deler av de fagene de har behov for. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for å få vitnemål, kan du få skrevet ut et kompetansebevis som dokumenterer den grunnskoleopplæringen du har gjennomført. Grunnskoleopplæringen er gratis.

Voksne kan også ha rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene er:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne uttrykke seg skriftlig
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

Opplæringen skal uansett tilpasses den enkeltes behov, og skal legges til rette etter den enkeltes realkompetanse, livssituasjon og særlige behov. Opplæringen er gratis.

Du som voksen kan også ha rett til spesialundervisning hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.

Øvrige artikler under Grunnskole for voksne

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost