Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Grunnskole for voksne

Personer over opplæringspliktig alder kan ha rett til

  • grunnskoleopplæring organisert for voksne
  • ordinær videregående opplæring
  • videregående opplæring organisert for voksne
  • realkompetansevurdering

Du er over opplæringspliktig alder når du har fullført grunnskolen, som regel sommeren det året du fyller 16 år. Henvend deg til kommunen eller fylkeskommunen hvis du er usikker på om du er over opplæringspliktig alder eller ikke.

  • Rett til grunnskoleopplæring ved behov »

    Hvis du er over opplæringspliktig alder og ikke har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, kan du ha rett til grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Du må ta kontakt med kom...

  • Vurdering av realkompetanse for grunnskolen »

    Med realkompetanse menes en persons formelle og uformelle faktiske kompetanse. For å finne ut hvilken grunnskoleopplæring du som voksen skal få, må kommunen vurdere realkompetansen din. Det betyr a...