Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsetjenester når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Når du viser fra helsetrygdekort hos behandleren, har du krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du er i, på samme vilkår som de som bor der. Da betaler duu de samme egenandelene som dem. Helsetrygdekortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis du reiser ut med det formålet å få medisinsk behandling.

For å ha rett på europeisk helsetrygdkort utsted i Norge, er det et primærvilkår at du er medlem av norsk folketrygd, og i tillegg er enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og førsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere med felles barn. Disse kan ha rett til europeisk helsetrygdkort uavhengig av statsborgerskap og uavhengig av medlemskap i folketrygden. For nærmere informasjon for familiemedlemmer bosatt i et annet EU/EØS-land enn Norge, ta kontakt med HELFO på telefon 800 HELSE (800 43 573). Personer med flyktningsstatus eller statsløse kan ha rett til Europeisk helsetrygdekort.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Er du medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Hvert familiemedlem må ha sitt eget europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet har en varighet på tre år, men forutsetter at vilkårene for tildeling av helsetrygdkortet fremdeles er til stede. Innehaver av kortet har plikt til å melde fra om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet.

Europeisk helsetrygdkort kan bestilles på en av følgende måter:

  • www.helsenorge.no
  • ved å ringe HELFOs servicesenter på telefon 800HELSE (800 43 573) eller (00 47) 33 51 22 80 hvis du har D-nummer.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost