Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Krisesenter

Krisesenter er et sted hvor du kan henvende deg dersom du er utsatt for vold, eller du kjenner noen som er det. Krisesentrene gir råd og veiledning til personer som er utsatt for vold, overgrep, trusler, tvangsekteskap, menneskehandel etc. Både du og barna dine kan bo der dersom dere har behov for beskyttelse og bistand.

Det finnes krisesenter i alle fylker, og de aller fleste har åpent hele døgnet. De som tar kontakt, er sikret full anonymitet. De fleste sentrene har tilgang på tolketjeneste.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Tolk

En språkbarriere skal ikke være et hinder for et likeverdig tilbud. Kommunen vurderer om det er nødvendig med tolk. Det skal benyttes kvalifiserte tolker. Barn og foreldre skal ikke benyttes som tolk for hverandre.