Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Samarbeid skole-hjem

Det er viktig at skolen og foreldre samarbeider om barnets læring. I Norge er det derfor en tettere dialog mellom foreldre og skole enn i mange andre land. Hvert år er det normalt to møter mellom lærere og foreldrene i en klasse, dette kalles foreldremøte. Kontaktlærer/skolen inviterer også hver enkelt elevs foreldre til en samtale to ganger i året, dette kalles foreldresamtale. På en foreldresamtale forteller læreren om hvordan det går med barnet på skolen, og foreldre blir spurt om hvordan de mener barnets utvikling er.

Skolen forventer at foreldrene kommer på foreldremøter og foreldresamtaler på skolen. Foreldre vil få innkalling på forhånd til slike møter. Hvis du har behov for tolk, ta kontakt med læreren i forkant av møte.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost