Snarveier
Hopp til navigasjon
Hopp til søk
Hopp til hovedinnhold
Slå på/av skjermleservennlig versjon
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Skriv ut siden

Egenmelding

Som arbeidstaker har du rett til egenmelding, det vil si selv å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten å legge frem legeerklæring.

Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager om gangen. Deretter må du levere sykmelding fra lege. Du kan bruke egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode.

For å ha rett til å bruke egenmelding, må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Egenmeldingsreglene kan variere. For å avklare egenmeldingsreglene der du arbeider, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

For mer informasjon se www.nav.no, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs automatiske servicetelefon 810 33 810.

Tips en venn

Tips en venn om denne siden på epost
 
 

Mer info

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33