Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Etapai kaip reikia registruoti pirmą kartą naudotą transporto priemonę.

1 žingsnis: Prieš įvežimą į Norvegiją

Reiktų viename iš vietinės kelių eismo tarnybos aptarnavimo slyrių ištirti, kokius techninius reikalavimus transporto priemonė turėtų atitikti, siekiant gauti patvirtinimą Norvegijoje.

Šalyje, iš kurios vežate transporto priemonę, reiktų ištirti tokius dalykus:

•ar yra kokių nors apribojimų eksportui ir eksporto formalizavimo procedūrų

• ar transporto priemonė turi galiojančius registracijos numerius ir galiojantį draudimą, važiuojant į Norvegiją

Pridėtinio vertės mokesčio užsienyje kompensacija yra pirkėjo ir pardavėjo sprendžiamas klausimas ir nesiejamas su valstybine kelių inspekcija (Statens vegvesen) arba muitinės tarnyba (Tollvesenet).

2 žingsnis: Atvykus prie Norvegijos sienos

• naudokitės aptarnautu pasienio punktu

• užsiregistruokite raudona spalva žymimoje zonoje

Jei muitinės tarnyba šalyje, iš kurios atvežate transporto priemonę, nesuteikė tranzito dokumentų (muitinės dokumentas, leidžiantis disponuoti užsienyje registruota transporto priemone nuo Norvegijos sienos iki vietinės muitinės tarnybos posto per nurodytą laiką), muitinės tarnyba gali suteikti tokią pažymą.

Muitinės tarnyba, kurioje deklaruojate transporto priemonės įvežimą į Norvegiją, nurodoma tranzito dokumentuose. Galiojantys registracijos ženklai (automobilio numeriai) gali būti naudojami iki nurodytosios muitinės tarnybos, jei transporto priemonė apdrausta.

Jei pageidaujate susimokėti pridėtinės vertės mokestį jau kirsdamas sieną, turite tai ištirti tiesiogiai to pasienio punktui priklausančioje muitinės tarnyboje.

3 žingsnis: Nusipirkti laikinuosius registracijos numerius (dagsprøveskilt) valstybinės kelių eismo tarnyboje (Statens vegvesen)

Norvegijoje galite naudoti užsienyje registruotą transporto priemonę iki 30 dienų po to, kai muitinėje deklaravote transporto priemonę. Tuomet transporto priemonė privalo turėti galiojančius registracijos ženklus (numerius), techninį pasą ir draudimą.

Jei transporto priemonei neturite galiojančių užsienio registracijos ženklų (numerių), tecninio paso arba draudimo, galite naudotis transporto priemone tik tuo atveju, kai turite galiojančius laikinuosius registracijos numerius (dagsprøveskilt).

4 žingsnis: Deklaruoti ir apmokėti PVM muitinės tarnyboje (Tollvesenet)

Per nustatytą terminą (paprasta per 1-3 dienas po atvykimo į Norvegiją) privalote ateiti į muitinės tarnybą, kurioje ketinate deklaruoti transporto priemonę. Jei nepaisote šio termino, muitinės tarnyba gali nustatyti delsimo mokestį. Privalote susimokėti pridėtinės vertės mokestį ir, jei nustatyta, aplinkos teršimo mokestį transporto priemonei. Tai laikoma muito mokesčiu, net jei muitinti nereikia. Sumokėjus šį muito mokestį, muitinės tarnyba suteikia registracijos kortelę (blanko nr. NA-0221).

Pateikti šiuos dokumentus:

• Tranzito dokumentai

• Sąskaita-faktūra arba pirkimo-pardavimo sutartis, kur nurodoma faktiška pirkimo suma ir, jei yra važtaraštis ir kita su transporto priemonės pervežimu per Norvegijos sieną susijusias išlaidas liudijanti dokumentacija (pvz.draudimas)

• Originalieji užsienio registracijos dokumentai, arba atitikmens sertifikatas (Samsvarssertifikat - COC). Pateikiant atitikmens sertifikatą naujų automobilių importui, dauguma atvejų galite sumokėti vienkartinį mokestį drauge su PVM.

Jei sąlygos važiuoti su užsienyje registruota transporto priemone yra patenkintos po muitinėje atliktų procedūrų, privalote registracijos kortelę (blanko nr. NA-0221) laikyti transporto priemonėje iki registracijos.

5 žingsnis: Patvirtinkite transporto priemonę

Valstybinės kelių eismo tarnybos aptarnavimo skyriai aprobuoja į šalį įvežtas transporto priemones po to, kai atliktos muitinės procedūros ir pridėtinės vertės mokestis sumokėtas. Kad Mokesčių inspekcija galėtų apskaičiuoti vienkartinį registracijos mokestį ir transporto priemonės atidavimo į metalo laužą užstatą, transporto priemonė turi būti patvirtinta.

Visas į šalį įvežamas transporto priemones įregistruojamos tik tuomet, kai valstybinės kelių eismo tarnybos aptarnavimo skyriai jas aprobuoja.

6 žingsnis: Sumokėkite transporto priemonių draudimo mokestį

Draudimo įmonės nuskaičiuos transporto priemonių draudimo mokestį kartu su draudimu.

7 žingsnis: Registruoti transporto priemonę

Tranporto priemonę privalote registruoti vienoje iš valstybinės kelių eismo tarnybos aptarnavimo skyriuje arba automobilių prekybos punkte, kur yra prieiga prie Autoreg sistemos. Taip pat priekabas, neįskaitant keleto išimčių, privaloma registruoti.

Didžioji valstybines kelių inspekcijos tarnybų dalis reikalauja registruoti vizito laiką iš anksto dėl individualių transport priemonių aprobavimo avejų, bet vizito laiko užsakyti registravimui nereikia. Susisiekite su Valstybinės kelių inspekcijos (Statens vegvesen) klientų aptarnavimo skyriumi telefonu 22 07 30 00.


Dokumentai, kuriuos turėsite pateikti, registruojant transporto priemonę:

Automobilio techninis pasas iš užsienio

• Jei techninis pasas iš užsienio susideda iš 2 dalių (ES modelis), įteikti abi dalis

• Reikalavimas įteikti techninį pasą iš užsienio galioja nepriklausomai, iš kurios šalies transporto priemonė buvo importuota

• Jei importuojama iš kitos, nei ES/EEE šalių, savininko teises privaloma įrodyti viešu dokumentu
Registracijos kortelė (blankas nr. NA-0221)

• Registracijos kortelė privalo turėti muitinės tarnybos arba aprobuoto vežėjo spaudą

• Dokumentas pasirašomas savininko arba asmens, turinčio įgaliojimusAsmens tapatybės dokumentas

• Jei savininkas ar bendrasavininkai yra fiziniai asmenys, reikalaujama pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

• Mes priimame vairuotojo pažymėjimą, pasą ar kitą asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą, išleistą viešosios valdžios atstovų, kuriame yra pilni vardo duomenys, gimimo data/ asmens kodas ir nuotrauka. Juridinių asmenų atstovai gali pateikti išrašą iš centrinio juridinių asmenų registro (Enhetsregisteret) su įmonės kodu.

Taip pat privaloma turėti galiojantį eismo atsakomybės draudimą. Draudimo patvirtinimas persiunčiamas elektroniniu būdu iš draudimo kompanijos valstybinės kelių eismo tarnybai. Tai negalioja priekaboms, kurioms neprivalomas draudimas.

Kai kurioms priemonėms, tokioms, kaip specialųjį leidimą turintys automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan., privaloma pateikti ir kitus dokumentus (leidimas, sertifikavimas ir t.t.)

Valstybės kelių eismo tarnybai užregistravus automobilį, gausite laikinąjį techninį pasą. Tikrasis techninis pasas (2 dalys) atsiunčiamas paštu. Važiuojant į užsienį, negalite naudotis laikinuoju dokumentu.

Nuo 2012 metų rugpjūčio 1 dienos transporto priemonių registracijos ženklai (numeriai) pateikiami tik tuomet, kai registracijos ženklai iš užsienio įteikti kelių inspekcijos tarnybai.Naudoti automobiliai iš užsienio nekviečiami reguliariems patikrinimams (EU-kontroll) pirmuosius 12 mėnesių po registravimo, net ir tais atvejais, kai transporto priemonė pasiekė amžių, kai reikalavimas atlikti tikrinimą jau įsigaliojęs.

8 žingsnis: Sumokėti metinį mokestį

Po registracijos iš muitinės tarnybos gausite reikalavimą sumokėti metinį mokestį.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui