Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Sveikatos rūpybos personalo profesinė paslaptis

Sveikatos personalas privalo išsaugoti profesinę paslaptį. Tai reiškia, kad jie (-jos) privalo apsaugoti informaciją apie pacientų sveikatos būklę arba kitą asmeninę informaciją nuo kitų asmenų žinios. Konfidencialumo nuostatai taip pat galioja artimiausių paciento šeimos narių atžvilgiu, bet tėvai turi teisę gauti informaciją, susijusią su jų globojamais vaikais iki 16 metų amžiaus.

Tačiau pacientas vis tiek gali sutikti, kad sveikatos personalas toliau perduotų konfidencialią informaciją. Tėvai gali sutikti, kad tokia informacija būtų suteikta, kai vaikas jaunesnis, nei 16 metų. Asmenims, vyresniems, nei 16 metų, bet kurie negali sutikti su sveikatos personalo suteikiama pagalba, pavyzdžiui dėl sąmonės praradimo, artimiausi šeimos nariai gali sutikti, kad su sveikatos būkle siejama informacija būtų atskleidžiama kitiems asmenims. 

Sveikatos personalas gali atskleisti konfidencialią informaciją kitiems medicininę pagalbą suteikiantiems darbuotojams, jei tai būtina, siekiant pacientui suteikti tinkamą medicininę pagalbą. 

Neatsižvelgiant į profesinę paslaptį, sveikatos apsaugos darbuotojai privalo informuoti vaikų teisių apsaugos inspekciją, jei yra pagrindo tikėti, jog prieš vaiką buvo panaudotas smurtas namie, arba dėl rimto nesirūpinimo vaiku. Sveikatos apsaugos darbuotojai privalo pranešti policijai arba priešgaisrinei tarnybai, jei tai būtina, siekiant užkirsti kelią rimtiems pažeidimams prieš asmens ar turto neliečiamumą. 

Atskleidus profesinę paslaptį, pacientas beveik visais atvejais turi teisę sužinoti, kam buvo atskleista tokia informacija, ir kokia informacija tokiu atveju buvo pateikta.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui