Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Atostogos ir atostoginiai

Visis darbuotojai, pradedantys dirbti naujame darbe prieš rugsėjo 30 d., turi teisę į  25 darbo dienas atostogų prieš atostogų metų (t.y. tų kalendorinių metų) pabaigą, nepaisant to, ar jie turi teisę į atostoginius, ar ne. Pradedantys dirbti po rugsėjo 30 d., turi teisę į šešias darbo dienas atostogų. Darbo dienos įprastoje savaitėje yra šešios, ir praktiškai reiškia kad 25 darbo dienos reiškia keturias savaites ir plius dar vieną dieną atostogų per vadinamuosius atostogų metus. Tris iš šių atostogų savaičių darbuotojas turi teisę gauti visas vienu metu tuo laikotarpiu, kai yra bendrosios atostogos šalyje, t.y. nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Likusias atostogų dienas Jūs taip pat galite prašyti ir gauti visas vienu metu. Atostogų laikas turi būti aptartas ir nustatytas iš anksto, tačiau darbdavys turi teisę nuspręsti, kada Jūs, įstatymo numatytuose rėmuose, galite gauti atostogas.

Darbuotojas ir darbdavys gali raštiškai susitarti perkelti iki dviejų savaičių atostogų į kitus atostogų metus. Abi šalys turi su tuo sutikti. Atostogos avansu gali būti sutariamos tokiu pačiu būdu.

Galite reikalauti perkelti iki dviejų savaičių atostogų į kitus metus, jei dėl ligos negalėjote pasinaudoti šių metų atostogomis. Ši prašymą turite pateikti nesibaigus metams. Perkeltos dėl ligos atostogos yra papildomos prie kitų atostogų, kurias galbūt jau perkėlėte į kitus metus. Atostogų perkėlimas dėl ligos taip pat gali būti 12 dienų. Iš viso darbuotojas gali perkelti 24 darbo dienas atostogų laiko į kitus metus.

Atostogos, kuriomis, pažeidžiant įstatymą, nebuvo pasinaudota per kalendorinius (atostogų) metus, turi būti perkeltos į kitus kalendorinius (atostogų) metus. Atostogos, kuriomis nepasinaudota, taip pat nedings, jei drabdavys ir /ar darbuotojas elgiasi pasyviai ir nesiima iniciatyvos pasinaudoti pagal įstatymą priklausančiomis atostogomis ar jas suteikti. Išimtis, jei nepakankamas pasinaudojimas atostogomis atsitinka dėl ligos ar vaiko priežiūros atostogų. Tokiu atveju visi uždirbti atostoginiai turi būti išmokėti pirma įsprastą algos mokėjimo dieną sekančiais metais.

Atotoginiai uždirbami vienus metus prieš tuos metus, kai atostogos imamos (vadinajieji ferieår, t.y. "atostogų metai"). Atostoginių turi būti mokama 10,2 procentų visos algos, kuri buvo išmokėta tais metais, kai buvo uždirbti atostoginiai. Paprastai atostoginiai išmokami liepos mėnesį. Šį mėnesį darbdavys išskaičiuoja Jums iš algos. Tai yra pinigai kuriuos Jūs gaunate, kai Jūs faktiškai pasiimate atostogas. Galite reikalauti, kad atostoginiai būtų išmokėti savaitę prieš pasinaudojant atostogomis, arba su galutiniu atsiskaitymu, jei baigiate dirbti įmonėje.

Darbuotojai, kurie turi nedarbingumo pažymą dėl ligos, negali reikalauti gauti atostoginių prieš tai, kai jie iš tikrųjų pasiima atostogas arba baigia darbinius santykius. Atostogos sutariamos su darbdaviu ir apie tai informuojamas NAV, tokiu būdu išmokos sergančiam iš karto sustabdomos, kai imami mokėti atostoginiai. Svarbu atsiminti, kad metai susideda iš 11 algos mėnesių ir vieno mėnesio kai mokami atostoginiai.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui