Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Atleidimas / išėjimas iš darbo

Darbdavys gali atleisti darbuotoją, jei yra rimta priežastis. Rimta priežastis gali būti iš darbdavio ar darbuotojo pusės. Pavyzdžiui rimta su darbuotoju susijusi priežastis gali būti rimtas darbo kontrakto pažeidimas. Pavyzdžiui rimta su darbdaviu susijusi priežastis gali būti etatų mažinimas arba  perorganizavimas. Atleidimas /išėjimas iš darbo turi būti raštiškas ir iš darbuotojo, ir iš darbdavio pusės. Atleidimas iš darbdavio privalo būti raštu ir turi būti įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas registruotu paštu. Darbuotojas, jei to pageidauja, gali prašyti atleidimo raštiško pagrindimo. Atleidimo rašte turi būti informacija apie tai, kad darbuotojas turi teisę reikalauti derybų, teisę kelti ieškinį ir teisę likti pareigose, jei reikalaujama derybų. Jei norite reikalauti derybų po to, kai Jus atleido iš darbo, turite to reikalauti per 14 dienų po atleidimo rašto gavimo datos. Tokiais atvejais turite kreiptis pagalbos į advokatą arba profesinę sąjungą, ir Norvegijoje tokias bylas spendžia teismai.

Jei nesutarta kita, atleidimo /išėjimo iš darbo terminas yra mėnuo, ir jis skaičiuojamas nuo pirmos sekančio kalendorinio mėnesio dienos, po to mėnesio, kai buvo gautas atleidimo/išėjimo iš darbo raštas. Įstatymas numato nuo 14 dienų iki 6 mėnesių atleidimo/išėjimo iš darbo laikotarpį, priklausomai nuo asmens išdirbto laiko trukmės ir jo amžiaus.

Darbuotojo, kuris iš dalies ar pilnai nedirba dėl ligos, negalima dėl šios priežasties atleisti iš darbo pirmuosius 12 mėnesių. Jei darbdavys negali įrodyti, kad atleidimo iš darbo priežastis nėra darbuotojo liga, atleidimas yra neteisėtas.

Liga gali būti atleidimo iš darbo priežastimi po pirmųjų ligos metų, bet tai turi būti vertinama konkrečiai.

Besilaukianti vaiko darbuotoja dėl šios priežasties negali būti atleista iš darbo.  Jei darbdavys negali įrodyti, kad darbutojos atleidimo priežastis nėra nėštumas, toks atleidimas yra neteisėtas.

Darbuotoja esantis nėštumo, gimdymo, ar darbuotoja (-as) esantis (-i) vaiko priežiūros atostogose, pirmaisiais šių atostogų metais, negali būti atleista (-as) šių atotogų metu, jei darbdavys žino, kad nebuvimas darbe yra susijęs su tokiomis priežastimis. Jei darbdavys turi rimtą priežastį atleisti iš darbo, atleidimo laikotarpis prasideda kai tikslinės atostogos baigiasi. Tas pats galioja įsivaikinant.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui