Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktinė viešųjų įstaigų informacija
Spausdinti

Atvykimo pas šeimą leidimas pagal bendrąsias taisykles.

Jei turite artimų šeimos narių, kurie gyvena užsienyje, galite teikti prašymą, kad jie galėtų gyventi kartu su jumis kol Jūs esate Norvegijoje. Tai vadinamoji šeimos narių imigracija. Teikti prašymą dėl šio leidimo turi užsienyje gyvenantys šeimos nariai. Paprastai Jūs pats negalite jų vardu teikti prašymo.

Kurie šeimos nariai gali gauti šeimos imigrantų leidimus?
Kai Kurie Jūsų šeimos nariai turi teisę gauti leidimą atvykti kitiems šeimos nariams, jei yra išpildytos tam tikros sąlygos šiam leidimui gauti. Taip pat ir kiti šeimos nariai gali gauti leidimus pagal šeimos imigraciją, jei išpildytos tam tikros sąlygos. Imigracijos direktoratas (UDI) taip pat įvertins, ar yra rimtos žmogiškosios priežastys, dėl kurių prašymas imigruoti šeimos nariams galėtų būti patenkintas.

Šie šeimos nariai, jei išpildytos visos sąlygos, turi teisę į leidimą gyventi šalyje: • Sutuoktinis ar registruotas partneris, vyrenis nei 18 metų amžiaus, jei sutuoktiniai kartu gyvens Norvegijoje.
• Sugyventinis virš 18 metų amžiaus, jei pora kartu gyveno mažiausiai dvejus metus ir ketina toliau kartu gyventi.
• Sugyventinis virš 18 metų amžiaus, jei turi bendrą vaiką su asmeniu, gyvenančiu Norvegijoje, ir jie ketina toliau kartu gyventi.
• Vaikai, jei abu tėvai turi ar gauna leidimą gyventi Norvegijoje.
• Vaikai, kurių motina arba tėvas gyvena Norvegijoje. Būtina, kad Norvegijoje gyvenantis asmuo (čia gyvenantis tėvas ar motina) turėtų teisę į vaiko priežiūrą arba Norvegijoje negyvenantis tėvas ar motina duotų sutikimą, kai teisė į vaiko priežiūrą yra pasidalinta.

Be šito, tėvai gali lankyti savo vaikus Norvegijoje (nepaisant vaikų amžiaus) iki 9 mėnesių iš karto arba trumpesniais laikotarpiais. Numatoma, jog tėvai turi grįžti į savo šalį, kai leidimas baigiasi. Leidimas nesuteikia teisės Norvegijoje dirbti. Tėvai gali atvykti ir išvykti iš Norvegijoje tol, kol trunka leidimas. Leidimas negali būti tęsiamas, bet po to, kai tėvai išbuvo bent vienerius metus ne Norvegijoje, jie gali gauti naują 9 mėnesių leidimą.

Reikalavimas suteikti išlaikymą ir turėti būstą
Tam, kad šeima gautų leidimą atvykti kitiems šeimos nariams, reikalaujama, jog Norvegijoje gyvenantis asmuo užtikrintų išlaikymą tiems šeimos nariams, kurie kreipiasi su prašymu atvykti į šalį šeimos imigracijos pagrindu. Kai kuriems šeimos nariams taip pat keliami reikalavimai kad Norvegijoje gyvenantis asmuo užtikrintų būstą.

Kitos sąlygos ir kaip teikti prašymą
Dažnai yra ir kiti reikalavimai sąlygoms, kurios turi būti išpildytos tam, kad leidimas šeimos imigracijai būtų suteiktas.

Leidimo gyventi šalyje atnaujinimas
Privalote kreiptis su prašymu atnaujinti leidimą gyventi šalyje mažiausiai mėnesį prieš jo galiojimo pabaigą. Jūs ir toliau turėsite tas pačias teises kaip ir anksčiau dirbti, studijuoti ir t.t. kol lauksite mūsų atsakymo į savo prašymą, nepaisant to, jog Jūsų ankstesnis leidimas galės būti jau pasibaigęs kol iš mūsų gausite atsakymą.

Jei nesikreipiate su prašymu pratęsti leidimą per nurodytą terminą, Jūsų teisė būti šalyje nepratęsiama automatiškai. Jei kreipiatės dėl leidmo pratęsimo po to, kai ankstesnio leidimo galiojimas jau baigėsi, gali susiklostyti situacija, jog Jūs neturėsite leidimo legaliai likti šalyje kol mes nagrinėsime Jūsų prašymą. Fakto, jog kreipsitės dėl leidimo pratęsimo per vėlai, pasekmė gali būti tai, jog Jūsų visas legaliai pragyventas šalyje laikotarpis bus pertrauktas, ir gali atsitikti, jog Jums reikės ilgiau laukti nuolatinio leidimo gyventi šalyje.

Turite teikti prašymą pratęsti leidimą toje policijos apygardoje, kur gyvenate. Policija atnaujina daugumą leidimų tipų. Jei policija abejoja ar Jūsų prašymas gali būti patenkintas, jie siunčia jį UDI nagrinėjimui.

Teisės ir pareigos įgyjamos kartu su šeimo imigracijos leidimu
Šeimos imigracijos leidimas suaugusiems asmenims suteikia taip pat teisę dirbti Norvegijoje, laisvai atvykti į šalį ir išvykti iš jos, galimybę pratęsti leidimą ir galimybę gauti leidimą savarankišku pagrindu. Taip pat leidimas suteikia teisę gauti  leidimą gyventi Norvegijoje nuolat.

Susisiekite su UDI, jei įvyksta pakitimų Jūsų santykiuose, galinčių turėti įtakos Jūsų turimam leidimui. UDI taip pat atsako į klausimus apie Jūsų turimo leidimo teises ir pareigas, arba apie galimybę gauti leidimą nuolat gyventi šalyje arba Norvegijos pilietybę.

Mokesčių tarnybos, sveikatos priežiūros tarnybos, Integracijos ir įvairovės direktoratas ir tos vietovės, kurioje gyvenate, savivaldybė žino, kokias teises ir pareigas, susijusias su mokesčiais, sveikatos priežiūra, kalbos mokymu, t.p. mokyklomis ir vaikų darbželiais Jūs turite toje vietovėje, kur gyvenate.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui