Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Fri rettshjelp

Rettshjelp følger ofte med ulike typer forsikringer og medlemskap i ulike organisasjoner, deriblant fagforeninger. Enkelte vil også kunne få dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom den offentlige rettshjelpsordningen.

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige for å hjelpe personer som har dårlig økonomi med å få nødvendig juridisk hjelp. Tilbudet går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang. Formålet er å hindre rettstap fordi en ikke har råd til advokat.

Alle personer som har dårlig økonomi får imidlertid ikke fri rettshjelp, dette gjelder bare i visse typer saker som blir sett på som spesielt viktige for folks velferd. Dette blir vurdert i hver enkelt sak. Det er strenge vilkår for å få innvilget søknad om fri rettshjelp, blant annet er det strenge krav til inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp er kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller/samboere.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Mer info